Actueel Alle banen zijn geopend

Lidmaatschap aanvragen

Je bent van harte welkom!

TC Eerbeek is een gezellige tennisvereniging. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

 

Na invulling neemt de ledenadministratie contact met je op. Je krijgt dan een bevestiging van inschrijving en de gegevens die we van je in de ledenadministratie opnemen, en na verwerking bij de KNLTB een tennispas.

 

TC Eerbeek is een deelnemende vereniging Minimabeleid Gemeente Brummen, waarbij een tegemoetkoming van de kosten van het lidmaatschap mogelijk is. Meer info over de criteria, de procedure en de vergoeding vindt u bij Minimabeleid Gemeente Brummen. Wanneer de procedure van de gemeente doorlopen is krijgt u een beschikkingsbrief, en kunt u zich aanmelden bij TC Eerbeek.

 

Een (semi) senior lid (18 jaar en ouder) van TC Eerbeek draait een aantal keren per jaar een bardienst achter de bar van onze kantine (gemiddeld 12 uur per jaar).

 

Leden die per 1 januari van een jaar de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt, krijgen vrijstelling van de bardienstverplichting.

 

Leden die niet voldoen aan de bardienstverplichting betalen een afkoopbedrag van € 60,– per jaar. 

 

Leden die per 1 januari van een jaar de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt, krijgen vrijstelling van de bardienstverplichting.

Tarieven Lidmaatschap 2023

Senioren (die op 1 januari 22 jaar of ouder zijn)

€ 185,00

Semi-senioren (die op 1 januari 17, 18, 19, 20 of 21 jaar zijn)

€ 111,00

Jeugdleden (die op 1 januari 16 jaar of jonger zijn)

€ 94,00

Winterleden

€ 129,00

Inschrijfgeld senioren

€ 18,00 (eenmalig)

Inschrijfgeld semi-senioren

€ 11,00 (eenmalig)

Inschrijfgeld junioren

€ 6,00 (eenmalig)

Kennismaking tennis voor jeugd (t/m 17 jaar)

TC Eerbeek

Lidmaatschap

Schrijf je vandaag in!

Gezinsabonnement

 

Met ingang van 1 januari 2018 is een gezinslidmaatschap mogelijk.

 

Het doel: is het aantal jeugdleden te stimuleren.

 

Te betalen percentages van de contributie bij meerdere leden binnen 1 gezin:

 

– 1 volwassene en 1 kind: 100%;

 

– 1 volwassene en 2 kinderen: 2e kind gratis; 

 

– 2 volwassenen en 1 kind: volwassenen 100%, kind 50%;

 

– 2 volwassenen en 2 kinderen: 1 volwassene 100%, 1 volwassene 50%, 1 kind 100% en 2e kind 50%;

 

Voorwaarden:

 

Allen dienen op hetzelfde woonadres ingeschreven te zijn.

 

Kwalificatie jeugdleden is conform jeugdlidmaatschap uit de Statuten van TCE.

Inschrijfformulier Leden

Contactgegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Voor het aanvragen van een lidmaatschap is een pasfoto verplicht.
Ondergetekende geeft hierbij de penningmeester van TC Eerbeek, tot wederopzegging, toestemming om de contributie voor TC Eerbeek te incasseren(Vereist)

U kunt ook een formulier downloaden en dit formulier samen met een pasfoto inleveren bij de ledenadministratie: (Anneke Zomer, Bachstraat 115, 6961 AK Eerbeek) of beide scannen en mailen naar ledenadmin@tceerbeek.nl

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door het sturen van een email naar de ledenadministratie via mailadres: ledenadmin@tceerbeek.nl