Actueel Alle banen zijn geopend

Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden:

 

Voorzitter – André Nolsen

 

voorzitter@tceerbeek.nl

 

Secretaris – Jolanda Hafkamp

 

secretaris@tceerbeek.nl

 

Penningmeester – Tess Stevens

 

penningmeester@tceerbeek.nl

 

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies:

 

PR-Commissie, Technische Commissie, Jeugd Commissie, Clubhuis Commissie en Ledenadministratie

Jeugd

Het doel van de Jeugdcommissie is het organiseren en faciliteren van alle activiteiten voor de jongste leden van TC Eerbeek in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar.

 

Voorbereiden tennis voor de beginners, tennislessen en selectiebeleid

 

Interne en open toernooien zoals Openingstoernooi, Ouder-kind toernooi

 

Planning en inschrijving KNLTB Tenniskids Jeugdcompetities

 

Organiseren van gezellige activiteiten zoals BBQ voor de oudere jeugd of tenniskamp voor de jongeren

PR & Sponsor

De Public Relations (PR) Commissie heeft tot taak via externe communicatie de vereniging te vertegenwoordigen, onderhoud de relatie met onze sponsors en is verantwoordelijk voor de verkoop van reclameborden en -doeken.

 

Contacten met sponsoren onderhouden

 

Nieuwe sponsoren zoeken en afspraken maken (vastleggen)

 

Sponsortoernooi 1 keer per jaar

 

Publicitaire acties met lokale ondernemers

 

Artikelen aanleveren bij kranten (publiciteit)
Acties communiceren
Activiteiten om nieuwe leden te werven

 

Informatieavond nieuwe leden

Technische Commissie

Het doel van de Technische Commissie (TC) is het organiseren en faciliteren van de activiteiten voor de volwassenen, bereikbaar via het mailadretc@tceerbeek.nl

 

Interne toernooien (openingstoernooi, clubkampioenschappen enz.)

 

Open toernooien (Weltevreden, Tutorial 17+ enz.)

 

Planning en inschrijving KNLTB competitie via de competitieleiders (VCL), bereikbaar via het mailadres competitie@tceerbeek.nl

Accommodatie Commissie

De Accommodatiecommissie van TC Eerbeek is een groep vrijwilligers die zich inzet voor het onderhoud en de verbetering van de faciliteiten van de tennisclub.

 

De commissie is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het clubhuis, de tennisbanen en alle andere accommodaties die gebruikt worden door de leden van TC Eerbeek.

 

De Accommodatiecommissie zorgt ervoor dat de tennisbanen in goede conditie blijven en dat er voldoende faciliteiten zijn voor de leden om hun sport te beoefenen.

 

Dit omvat onder andere het onderhouden van de banen, het aanbrengen van nieuwe belijning en het vervangen van oude tennisnetten. Ook het clubhuis wordt onderhouden en verbeterd, zodat het een aangename plek blijft om na het tennissen samen te komen.

Club Huis Commissie

Alles in en om de kantine valt onder verantwoording van de CHC, behalve onderhoud van het gebouw.

 

De CHC zorgt ervoor dat alles wat in de kantine gebruikt wordt, wordt ingekocht en alles wat nodig is op voorraad is. Dat geldt voor frisdrank, wijn, bier, chips, ijsjes maar ook voor alle toilet- en keukenbenodigdheden.

 

Tevens plant de CHC gedurende het hele jaar de bardiensten die door de leden zelf ingevuld kunnen worden. CHC houdt in de gaten dat deze goed gevuld worden en wanneer dat niet lukt wordt er door CHC een oproep gedaan om diensten in te vullen.

 

Ook zijn de leden van de CHC verantwoordelijk voor het organiseren van eten & drinken tijdens de toernooien. Met behulp van heel veel leden die zich aanmelden om tijdens de toernooien te helpen, zorgen we er altijd weer voor dat niemand iets tekort komt.